top of page

Regulament Tombola

"Dascalii Schimbarii"

Tombola se deruleaza la data de 05.10.2019, in cadrul conferintei "Dialog pentru Schimbare".

 

 1. Organizatorul tombolei

 2. Perioada si aria de desfasurare a tombolei

 3. Dreptul de participare

 4. Mecanism de functionare al tombolei

 5. Premiile tombolei

 6. Raspunderea organizatorului

 7. Confidentialitatea datelor

 8. Forta majora

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1. Organizatorul tombolei  „Tombola Dascalii Schimbarii” (numita in cele ce urmeaza tombola) este Asociatia Dascalii Schimbarii (denumita in continuare organizatorul), cu sediul in Jud. Constanta, Localitate Constanta, Str. Baba Novac, Nr.181, Cod Unic de Inregistrare 40525760.

1.2. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare regulamentul), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI

2.1. Tombola este organizata si se desfasoara in cadrul evenimentului Conferinta "Dialog pentru Schimbare" din data de 05.10.2019, pe Bd. Mamaia 124, in Aula Bibliotecii, Sala B, a Universitatii "Ovidius", in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

2.2. Perioada de desfasurare a tombolei este 05.10.2019, orele 11.00 - 13.30 inclusiv. Dupa momentul  incheierii tombolei, organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii tombolei.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la tombola membrii fondatori si/sau membrii bordului de conducere al  Asociatiei Dascalii Schimbarii (ADS) si nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2. La aceasta tombola pot participa doar persoanele, cadre didactice, prezente in cadrul evenimentului "Dialog pentru Schimbare" si care fac dovada achitarii taxei de participare. 

3.3. Participarea la aceasta Tombola implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL TOMBOLEI

4.1. Tombola se desfasoara prin intermediul paginii web:  www.dascaliischimbarii.org/events, cu finalitate la locatia desfasurarii conferintei "Dialog pentu Schimbare".

4.2. Biletele de tombola sunt inmanate participantilor la momentul accesului in sala unde se va desfasura conferinta "Dialog pentru Schimbare", in baza biletelor de participare la conferinta care se obtin prin inscrierea online, presupun un cost de 50 de RON si NU sunt transferabile.

4.3. Conditiile de participare la Tombola:

 • participantii trebuie sa participe la conferinta "Dialog pentru Schimbare" din Bd. Mamaia 124, Aula Bibliotecii a Universitatii "Ovidius" Constanta si sa se inscrie online la aceasta prin intermediul paginii www.dascaliischimbarii.org/events;

 • fiecare participant se poate inregistra o singura data, persoanele care incearca inregistrari multiple fiind descalificate. 

4.4. Pentru a se valida participarea in cadrul tombolei, participantii trebuie:

 • sa se inregistreze pe pagina web dedicata tombolei  si evenimentului (www.dascaliischimbarii.org/events), prin completarea campurilor de identificare cu datele personale;

 • datele de identificare ce trebuie completate de catre toti Participantii sunt urmatoarele:

  o   Nume (obligatoriu)

  o   Prenume (obligatoriu)

  o   Adresa de mail (obligatoriu)

Prelucrarea datelor ce au caracter personal se efectueaza in conformitate cu  normele GDPR in vigoare si vizeaza, conform prezentului regulament , utilizarea datelor de participare în vederea selectarii castigatorilor, informarii acestora si inmanarii/revendicarii premiilor castigate. 

4.5. Se organizeaza 1 (una) extragere in cadrul careia se va desemna castigatorul, la finalul evenimentului;

4.6. Modalitatea de selectare a castigatorului tombolei:

·         Pasul 1

 o   Inaintea extragerii, se listeaza toti participantii ce s-au inregistrat pe pagina dedicata tombolei/evenimentului si au respectat elementele mentionate in prezentul regulament. Se aloca un numar de identificare unic fiecarei sanse de castig aferenta participantilor, incepand de la 1, cu o crestere de 1 unitate pana la numarul total de participanti. La accesul in sala de conferinte participantii vor primi numarul de participare la tombola, in momentul in care prezinta biletul de participare si fac dovada achitarii taxei de participare. 

·         Pasul 2

 o   Pentru selectarea castigatorilor se foloseste solutia de extragere a biletelor de tombola castigatore prezenta pe site-ul http://www.random.org/.

 o   Extragerea se va face in prezenta reprezentantilor ADS si a tuturor celor prezenti la conferinta si care nu au statut de membru fondator ADS (invitat, partener, participant).

 o Daca persoana extrasa a parasit deja evenimentul si nu se mai afla in sala, se va repeta extragerea si se va desemna un alt castigator.

·         Pasul 3 – Inmanarea premiului

 o   Premiul se va inmana castigatorului pe baza de proces verbal, in cadrul evenimentului, in prezenta unui membru fondator al ADS. 

SECTIUNEA 5. PREMIILE TOMBOLEI

Telefon mobil Huawei P Smart (2019), Dual Sim, LTE, 64GB,  Aurora Blue

Specificatii: procesor  Kirin 710,Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53), sistem de operare Android 9.0 (Pie), tip SIM: Nano-SIM, dual stand-by, memorie RAM 3 GB, memorie interna 64 GB, MicroSD pana la 512GB.

Valoare totala a premiului – 1100 lei (TVA inclus).

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza organizatorul de orice raspundere.

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la prezenta tombola in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin regulament, participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor tombolei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite organizatorului pe adresa Jud. Constanta, Loc. Constanta, Str. Baba Novac, Nr.181, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele castigatorului si premiului castigat in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

7.5. Informatii suplimentare, precum si regulamentul oficial al tombolei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa office@dascaliischimbarii.ro sau printr-o solicitare scrisa adresata la Asociatia Dascalii Schimbarii, Jud. Constanta, Loc. Constanta, Str. Baba Novac, Nr. 181. Regulamentul oficial al tombolei va fi, de asemenea, disponibil in forma scrisa la locul de desfasurare al evenimentului.

7.6. Utilizarea datelor ce au caracter personal se efectueaza în conformitate cunormele GDPR in vigoare si vizeaza, conform prezentului regulament, utilizarea datelor de participare în vederea selectarii castigatorului, informarii acestora si inmanarii/revendicarii premiului castigat. 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Referitor la scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului  de a-si indeplini obligatiile, din motive independente de vointa sa sau a caror aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si respecta  obligatiile asumate prin regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea tombolei, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

9.2. Participantii vor putea trimite eventualele reclamatii legate de derularea tombolei  la urmatoarea adresa: Asociatia Dascalii Schimbarii, Jud. Constanta, Loc. Constanta, Str. Baba Novac, Nr. 181, in termen de maxim 2(doua) saptamani de la data publicarii castigatorului, daca se considera lezati în vreun fel. Dupa aceasta data, organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei tombole, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei tombole.

9.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.​

Avem Nevoie De Sustinerea Ta!

bottom of page