top of page

Regulament Concurs
"Vreau VCatalog
in scoala mea!"

Concursul se deruleaza de la data de 03.12.2021, pana la data de 30.12.2021, sub numele "Vreau VCATALOG in scoala mea!"

 1. Organizatorul concursului

 2. Perioada si aria de desfasurare a concursului

 3. Dreptul de participare

 4. Mecanism de functionare al concursului

 5. Premiile concursului

 6. Raspunderea organizatorului

 7. Confidentialitatea datelor

 8. Forta majora

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CNCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului  „Vreau VCATALOG in scoala mea!” (numit in cele ce urmeaza concursul) este Asociatia Dascalii Schimbarii (denumita in continuare organizatorul), cu sediul in Jud. Constanta, Localitate Constanta, Str. Baba Novac, Nr.181, Cod Unic de Inregistrare 40525760.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare regulamentul), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in mediul online prin intermediul formularului de contact din pagina dedicata acestuia, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

2.2. Perioada de inscriere in concurs incepe de la data de 03.12.2021, pana la 30.12.2021 inclusiv . Dupa momentul  incheierii inscrierii in concurs, organizatorul va stoca datele concurentilor pe acest site cu scopul si in sensul stabilit de prezentul regulament. Înscrierea în concurs a scolilor se poate face online pe site-ul www.dascaliischimbarii.org în perioada 03.12.2021 – 30.12.2021.
2.3. Inscrierea se realizeaza de catre fiecare participant în parte, in speta reprezentant al unitatii de invatamant ( director, director adjunct, profesor), pe baza formularului de inscriere de pe site, dar o scoala poate fi inscrisa in concurs si de elevi sau parinti care considera ca scoala lor (la care studiaza copiii lor, in cazul parintilor) are nevoie de o astfel de dotare tehnologica. Ca urmare a inscrierii, fiecare participant va primi pe adresa de email indicata, nota de informare personalizata.
2.4. Înscrierea în competitie implica acceptarea si respectarea obligatorie si irevocabila a prezentului Regulament de catre toti participantii, precum si consimtamantul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
2.7. Nu se percep taxe de inscriere si participare.
 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la concurs membrii fondatori si/sau membrii bordului de conducere al  Asociatiei Dascalii Schimbarii (ADS).

3.2. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Concursul se desfasoara prin intermediul paginii web:  www.dascaliischimbarii.org/concurs, si a formularului de contact dedicat.

4.2. Conditiile de participare la Concurs:

 • participantii trebuie sa completeze formularul de contact cu date reale si corecte;

 • fiecare participant  poate inregistra o singura data, o singura scoala, persoanele care incearca inregistrari multiple nu vor fi luate in considerare. 

4.3. Pentru a se valida participarea in cadrul concursului, participantii trebuie:

 • sa se inregistreze pe pagina web dedicata evenimentului (www.dascaliischimbarii.org/concurs), prin completarea campurilor de identificare cu datele personale si titulatura scolii pentru care voteaza;

 • datele de identificare ce trebuie completate de catre toti Participantii sunt urmatoarele:

  o   Nume (obligatoriu)

  o   Prenume (obligatoriu)

  o   Calitatea in care isi exprima votul - elev, parinte, cadru didactic cu specificarea functiei               detinute in cadrul scolii (obligatoriu)

  o   Adresa de mail (obligatoriu)

  o   Numarul de telefon (obligatoriu)

  o   Titulatura exacta si completa a scolii pentru care voteaza (obligatoriu)

Prelucrarea datelor ce au caracter personal se efectueaza in conformitate cu  normele GDPR in vigoare si vizeaza, conform prezentului regulament , utilizarea datelor de participare în vederea selectarii castigatorilor, informarii participantilor si inmanarii/revendicarii premiilor castigate. 

4.4. Se organizeaza contorizarea voturilor in in urma careia se vor desemna castigatorii, la finalul evenimentului;

4.5. Criterii de evaluare pentru VCATALOG Gratuit:
   – numarul de voturi exprimate pentru aceeasi scoala in ordinea inscrieriilor pe site

      Exemplu: Scoala A are in total 100 de voturi, Iar Scoala B are in total 99. Totusi scoala B poate fi castigatoarea daca intruneste cele 99 de voturi inainte ca scoala A sa le obtina, adica daca mobilizarea participantilor votanti in cazul scolii B s-a manifestat intr-un timp mai scurt.
   

4.6. Obiectivele generale ale concursului sunt:
– Cultivarea interesului pentru actul didactic atat pentru elevi, parinti, cat si pentru profesori;
– Stimularea digitalizarii in scoli;
– Dezvoltarea capacitatii de relationare/comunicare/interactiune intre elevi, parinti, profesori;

– Dezvoltarea capacitatii de a construi un mesaj printr-o abordare integrata;
– Crearea unei viziuni transdisciplinare moderne, conectata la realitatile contemporane.
4.7. Obiectivele specifice ale concursului sunt:

– Dezvoltarea relatiei elev- profesor, elev-parinte, parinte-profesor;
– Încurajarea flexibilitatii în gândire, a responsabilitatii pentru calificativele obtinute, dar si a ghidarii asistate a elevilor care pot astfel fi stimulati sa atinga noi performante in cadrul orelor de curs;
– Formarea abilitatilor de colaborare, interrelationare si comunicare deschisa intre cei trei autori ai procesului educational, elev, parinte, profesor.
 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1Se vor acorda premii, dupa cum urmeaza:
– Trei (3) premii / Trofeul VCATALOG Gratuit 1 An® - scolile castigatoare beneficiaza gratuit, timp de un an, de utilizarea platformei VCATALOG + Suport Tehnic Premium Gratuit
 

– 25 (douazeci si cinci) de premii speciale VCATALOG Premium - scolile selectate ca fiind beneficiare vor beneficia de platforma VCATALOG contra sumei modice de 1 leu per elev si de Suport Tehnic Premium Gratuit in primul an de utilizare a platformei.


5.2. Platforma VCATALOG este oferita, in baza unui acord de parteneriat cu ADS, de firma WWW.VCATALOG.RO SRL, CUI: 4156314, cu sediul în județul Iași, comuna Voinești, satul Voinești, Nr. Cadastral 60127, CONSTRUCTIA C1, Camera 4, identificată in Reg. Com. prin J22/2792/2019, reprezentată de Eduard SIMA, în calitate de CEO.

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza organizatorul de orice raspundere.

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la prezentul concurs in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin regulament, participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor tombolei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite organizatorului pe adresa Jud. Constanta, Loc. Constanta, Str. Baba Novac, Nr.181, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele castigatorului si premiului castigat in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

7.5. Informatii suplimentare, precum si regulamentul oficial al concursului vor fi disponibile in mod gratuit tuturor participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa office@dascaliischimbarii.ro sau printr-o solicitare scrisa adresata la Asociatia Dascalii Schimbarii, Jud. Constanta, Loc. Constanta, Str. Baba Novac, Nr. 181. Regulamentul oficial al tombolei va fi, de asemenea, disponibil in forma scrisa, online, pe toata durata concursului.

7.6. Utilizarea datelor ce au caracter personal se efectueaza în conformitate cu normele GDPR in vigoare si vizeaza, conform prezentului regulament, utilizarea datelor de participare în vederea selectarii castigatorului, informarii acestora si inmanarii/revendicarii premiului castigat. 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Referitor la scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului  de a-si indeplini obligatiile, din motive independente de vointa sa sau a caror aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si respecta  obligatiile asumate prin regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea concursului, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

9.2. Participantii vor putea trimite eventualele reclamatii legate de derularea concursului la urmatoarea adresa: Asociatia Dascalii Schimbarii, Jud. Constanta, Loc. Constanta, Str. Baba Novac, Nr. 181, in termen de maxim 2(doua) saptamani de la data publicarii castigatorului, daca se considera lezati în vreun fel. Dupa aceasta data, organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui concurs, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

9.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.​

Avem Nevoie De Sustinerea Ta!

bottom of page