top of page

DEMOSTENE

Proiect dedicat copiilor cu cerinte educationale speciale (CES), organizat de ADS in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si Consiliul Judetean Constanta. Coordonatori proiect : Scoala Gimnaziala nr. 30 "Gheorghe Titeica", Constanta si Scoala Gimnaziala nr. 8 Constanta.

Categoria în care se încadrează proiectul:

- cultural artistic, literatură, poziția 32
Descrierea proiectului prin obiective

- Obiectivul general al proiectului este stimularea capacităților cognitive, perceptive și sociale ale elevilor intergați în școlile de masă.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în colaborarea interinstituțională în vederea derulării activităților proiectului, participarea elevilor integrați la concursul-olimpiadă Demostene, care vizează cunoștințele de limbă și literatură română, motivarea elevilor integrați și a cadrelor didactice de a ieși din zona de confort . Scopul proiectului este crearea cadrului prietenos și competitiv în care elevii integrați să aibă șansa să se afirme prin stimularea încrederii în sine, într-un mediu colaborativ și competitiv.

Durata proiectului: 1 an.
Grupul țintă: olimpiadă pentru copii cu CES integrați în învățământul de masă.

Modalitatea de înscriere
Activitatea cu participare indirectă - Reprezentanții unităților școlare participante vor face instruirea și selecția elevilor, în condiții de colaborare la nivelul instituției școlare, și vor completa documentul Google Docs de înscriere - aici , în intervalul 1 – 28 februarie 2023. De asemenea, profesorii coordonatori ai elevilor vor expedia formularul de acord al reprezentanților legali ai copiilor înscriși.
Activitatea cu participare directă - Reprezentanții școlilor participante vor face instruirea și selecția elevilor, în condiții de colaborare la nivelul instituției școlare, și vor completa documentul Google Docs de înscriere - aici , în intervalul 1 – 28 februarie 2023. De asemenea, profesorii coordonatori ai elevilor vor expedia formularul de acord al reprezentanților legali ai copiilor înscriși, pe care îl puteți descărca de aici.
Adresa de contact este: office@dascaliischimbarii.org

Regulamentul de participare: Concursul are două tipuri de activități, cu participare indirectă și cu participare directă.

Activitatea I – cu participare indirectă – concurs de creație literară și plastică cu participare indirectă

Tema abordată este: Eu și lumea mea

Secțiuni:

  • S1 - Desene / colaje – orice suport, orice tehnică, dimensiuni A3 / A4; lucrările sunt salvate cu următorul format: NUME (elev)_clasă_secțiune(S1)_Școală.

  • S2 - Creații literare (poezii, texte în proză) – document în Word, scris cu New Times Roman, 12 inch, la 1,5 rând; în partea de sus se vor scrie: titlul, numele autorului, clasa, școala, coordonatorul; documentul este salvat cu următorul format: NUME (elev)_clasă_secțiune(S1)_Școală. Înscrierea se va face odata cu trimiterea lucrărilor. Lucrările copiilor vor fi expediate în perioada 1 – 28 februarie 2023 pe adresa de contact a proiectului. Lucrările care nu respectă criteriile vor fi eliminate.  

Adresa de contact este: office@dascaliischimbarii.org  

Activitatea a II-a – cu participare directă-  Olimpiadă concurs cu itemi tip grilă. 

Modul de jurizare și criterii 

  • Activitatea cu participare indirectă 

Evaluarea va fi asigurată de profesori de limbă și literatură română, profesori de arte plastice, profesori de sprijin,  consilieri școlari, logopezi.  
Criteriile de evaluare pentru secțiunea desen / colaj (S1)vor fi: Originalitate; Creativitate; Respectarea temei; Sugestibilitate  
Criteriile de evaluare pentru secțiunea creație literară (S2) vor fi: Originalitate; Creativitate; Respectarea temei; Corectitudine: ortografie, punctuație, gramatică.

  • Activitatea cu participare directă  

Evaluarea va fi asigurată de echipe, după cum urmează: 
-clasele a III-a și a IV-a: profesori învățământ primar, profesori de sprijin, profesori consilieri școlari; 
-ciclul gimnazial: profesori de limba și literatura română, profesori de sprijin, profesori consilieri școlari.  

Blue Water
Blue Water

Calendarul activităților

Pentru Activitatea 1 concurs de creație literară și plastică cu participare indirectă

- înscrierea se va face odata cu trimiterea lucrărilor. Lucrările copiilor vor fi expediate în perioada 1 – 28 februarie 2023 pe adresa de contact a proiectului.
Olimpiada  Demostene 
Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța (clasele a III-a și a IV-a) și  Școala Gimnazială Nr. 8 Constanța (clasele ciclului gimnazial) 
Pentru Activitatea 2 - Derularea olimpiadei 
Elevii vor participa la concursul – olimpiadă, în intervalul 13 – 20 martie 2023, la o dată care va fi comunicată în etapa de promovare a proiectului.  

Proba se va derula pe intervalul a 2 ore pentru clasele a III-a – a IV-a și intervalul a 3 ore pentru clasele a V-a și a VIII-a, iar itemii vor fi de tip obiectiv (tip grilă). Copiii pot părăsi sala de examen după scurgerea a jumătate din timpul prevăzut. 
- Rezultatele se vor afișa la avizierul școlii și vor fi expediate, prin email, coordonatorilor la nivel de școală, în intervalul a 24 de ore de la derularea concursului. Numele copiilor vor fi rezumate la inițiale.  
- Perioada de depunere de contestații va avea loc în următoarele 24 de ore de la afișarea rezultatelor, într-un interval de 6 ore, pe e-mailul proiectului. 
- Perioada de rezolvare a contestațiilor va avea loc în următoarele 24 de ore de la încheiere perioadei de depunere a contestațiilor. 
- Rezultatele finale se vor afișa / anunța / expedia în intervalul de maxim 72 de ore de la încheirea probei scrise. 

- Diplomele și adeverințele vor fi expediate în perioada 10 aprilie – 10 mai 2023.

Pentru Activitatea cu participare indirecta – Secțiunea 1 / Secțiunea 2 
Evaluare: Lucrările vor fi evaluate în intervalul 1 – 10 martie 2023. 
Pentru Activitatea cu participare directă vor fi itemi de tip grila – obiectivi.  
Precizări suplimentare: În formularul Google docs pentru înscriere, aici ,se vor încărca Adeverința privind calitatea de elev cu CES și Acordul de înscriere la concurs.

Evaluarea

premiere

REZULTATE FINALE

ACTIVITATEA CU PARTICIPARE INDIRECTA

SECTIUNEA I - DESEN

dESEN 1.png
dESEN 2.png

SECTIUNEA I -TEXTE LITERARE

ACTIVITATEA CU PARTICIPARE DIRECTA

SECTIUNEA a II-a

336185579_232629089170831_324323242448417699_n.jpg
rezultate_finale

DEMOSTENE, LUCRARI DE 10

- CARTEA -

Lucrările premiate la concursul olimpiadă pentru copii integrați în învățământul de masă sunt o dovadă a talentului, determină rii și per severenței acestor copii în fața tuturor dificultăților pe care le întâmpină în viața de zi cu zi.
Este impresionant să vezi cum acești copii reușesc să depășească obstacolele și să demonstreze un nivel atât de ridicat de cunoștințe și abilități într un me diu atât de competitiv. Lucrările lor sunt o reflecție a eforturilor și a pasiunii lor pentru învățare și dezvoltare.

Cartea
bottom of page